Các lỗi ở bình nóng lạnh Kangraroo

Thương hiệu Kangaroo có lẽ là thương hiệu mà hầu hết mọi người ở Việt Nam đều biết tới.Thương hiệu lớn nhưng đi kèm với đó là các lỗi ở bình nóng lạnh Kangaroo vẫn thường xuyên xảy ra các lỗi của nhà sản xuất cũng như việc sử dụng không đúng cách của người […]